Álláshirdetés

Kaposvári Szakképzési Centrum

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája
Magyar nyelv- és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7530 Kadarkút, Fő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, magyar nyelv- és irodalom - történelem szakos tanári végzettség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• hasonló területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes Europass önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Iván László igazgató nyújt, a 06/30/733-0910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7530 Kadarkút, Fő utca 1. - Jálics Ernő Szakgimn. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100-G/1606-000/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Magyar nyelv- és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.