JAVÍTÓVIZSGA FELADATLAPOK

GAZDASÁGTAN

Javítóvizsga témakörei

9. osztály

Témakörök:

1. Gazdasági alapfogalmak

Tananyag: Dudásné Maricza Margit - Poós Ferencné: Vendéglátó gazdálkodás tankönyv 13 - 31. oldal

· Veszteségszámítás

Tananyag: Sztruhár Krisztina: Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak példatár 53 - 57. oldal

· Árképzés

Tananyag: Sztruhár Krisztina: Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak példatár 115 - 136. oldal

10. osztály

Témakörök:

· Vállalkozási ismeretek

Tananyag: Dudásné Maricza Margit - Poós Ferencné: Vendéglátó gazdálkodás tankönyv 53 - 90. oldal

2. Árképzés

Tananyag: Sztruhár Krisztina: Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak példatár 115 - 136. oldal

· Bevételelemzés, költség és jövedelmőség számítás

Tananyag: Sztruhár Krisztina: Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak példatár 61 - 90. oldal

· Készletgazdálkodás

Tananyag: Sztruhár Krisztina: Vendéglátás és gazdálkodás szakiskolásoknak példatár 103 - 114. oldal

Kaposvár, 2019. június 21.

Szigeti Lívia Marianna

szaktanár

MATEMATIKA

Javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (9. B és 9. C osztályok)


  • Műveletek racionális számkörben
  • Hatvány, hatványozás azonosságai, Pitagorasz-tétel
  • Egyenes arányossági feladatok
  • Százalékszámítás
  • Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mértékegységei és átváltások
  • Algebrai kifejezések; egyszerű, elsőfokú, egy ismeretlenes egyenlet megoldása

TESTNEVELÉS

Javítóvizsga anyaga

9. évfolyam ( A tanmenet által előírt tananyag)

Bemelegítő futás 3-4 perc ( folyamatos, lehetőleg megállás, séta nélkül)

Gimnasztika vezetés (6-8 gimnasztikai elem bemutatása)

Talajtorna ( 4-5 elemből összeállított talajgyakorlat)

Röplabda ( kosárérintés, alkarérintés, alsó és felső egyenes nyitás bemutatása)

Kosárlabda ( fektetett dobás)

Atlétika: 60 m, 800 m, 12 perces futás

10. évfolyam ( A tanmenet által előírt tananyag)

Bemelegítő futás 4-5 perc ( folyamatos, lehetőleg megállás, séta nélkül)

Gimnasztika vezetés (8-12 gimnasztikai elem bemutatása önállóan)

Talajtorna ( 5-6 elemből összeállított talajgyakorlat)

Szekrényugrás (Lányoknak kismacska, fiúknak nagymacska)

Röplabda ( kosárérintés, alkarérintés, alsó és felső egyenes nyitás bemutatása, dinamikus folyamatos végrehajtás )

Kosárlabda ( fektetett dobás, dinamikus folyamatos végrehajtás)

Atlétika: 60 m, 800 m, 12 perces futás

11-12. évfolyam ( A tanmenet által előírt tananyag)

Bemelegítő futás 5-6 perc ( folyamatos, lehetőleg megállás, séta nélkül)

Gimnasztika vezetés (10-14 gimnasztikai elem bemutatása önállóan, 4-8 ütemű gyakorlatok is)

Talajtorna ( 6-7 elemből összeállított talajgyakorlat)

Szekrényugrás (Lányoknak kismacska, fiúknak nagymacska)

Röplabda ( kosárérintés, alkarérintés, alsó és felső egyenes nyitás bemutatása, nyitás-fogadás, dinamikus folyamatos végrehajtás )

Kosárlabda ( fektetett dobás, labdavezetések, rövid és hosszú megindulás bemutatása, dinamikus folyamatos végrehajtás)

Atlétika: 60 m, 800 m, 12 perces futás

Kadarkút, 2019.06.20. Katona Péter

Élelmiszerbiztonság javítóvizsga témakörei.

1, Élelmiszer- biztonság

2, Élelmiszer-biztonsági veszélyek

-biológiai

-kémiai

-fizikai

3, Élelmiszer eredetű megbetegedések

-élelmiszer/ételfertőzés

-élelmiszer/ételmérgezés

4, Mikroorganizmusok ált. jellemzése

5, Fogyasztói érdekvédelem

minőségi kifogások -jótállás

-szavatosság

6, Tartósítás

Tartósító eljárások

-fizikai

-fizikai-kémiai

-kémiai

-biológiai

7, Ellenőrzési rendszerek

-ÁNTSZ

-NFH


-NAV

Élelmiszerismeret

9. osztály

Javító vizsga feladatlap

(Készítette: Bene Péter Norbert)

Tananyagtartalom:

Az élelmiszerek összetevőinek csoportosítása. A víz tulajdonsága az élelmiszerekben. A tápanyagok célja, feladata. A fehérjékkel kapcsolatos fogalmak. A szénhidrátok kémiai tulajdonságai. Az ásványi anyagok és a vitaminok hiányában fellépő betegségek. A mikroorganizmusok tulajdonságai és az élelmiszereket érintő elváltozások. A gabonafélék és a malomipari termékek jellemzői, tulajdonságai. A tej meghatározása, a sajtok csoportosítása, jellemzése példákon keresztül. A tojás részei. A természetes és mesterséges édesítőszerek felsorolása, előnyös - hátrányos tulajdonságaikkal.

0 - 50 = 1 (elégtelen)

51 - 70 = 2 (elégséges)

71 - 80 = 3 (közepes)

81 - 90 = 4 (jó)

91 - 100 = 5 (jeles)

Össz. pontszám:.................../ ..........................

számmal/ betűvel

Érdemjegy:...........................

Javító tanár:.......................................


Kadarkút, 2019. 08. ....