INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE

Az intézmény a tanév szorgalmi idejében a székhelyen 6.30-21.00-ig, a telephelyeken 7.00-20.00 óráig tart nyitva. A vidékről korábban érkező tanulóknak a nyitás időpontjától már lehetősége van az intézményben való tartózkodásra a portás felügyelete mellett.

A hivatalos munkaidő tanítási napokon 7.30-tól -16.30 -ig tart. 

A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes nevelő, a délután távozó vezető után az intézményben tartózkodó és még foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.

Szombaton és vasárnap az intézmény zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt kérelem alapján.

Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. Szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak az igazgató engedélyével szervezett programokon van.

Telefonszám
+36 82 950-566

E-mail
kszcjalics@gmail.com