ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

Földrajz

Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza

 • Térképi ismeretek, térképek típusai
 • A Naprendszer jellemzői, mozgástípusok és következményeik
 • A Föld gömbhéjas szerkezete
 • A földtörténet főbb eseményei: a középidő
 • A kőzetlemez-mozgások következményei: a földrengések
 • A külső erők felszínformáló tevékenysége: a jég
 • Kőzetek. Üledékes ásványkincsek. Ércek
 • A légkör felépítése, a légkörben lejátszódó folyamatok, jelenségek
 • A vízburok: a szárazföld vizeinek jellemzői
 • Talajképződés, főbb talajtípusok
 • Európa és Észak-Amerika szerkezeti felépítése és természetföldrajzi jellemzői
 • Magyarország nagytájainak természetföldrajzi jellemzői: Dunántúli-dombság és a Mecsek valamint Alföldjeink

Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz

 • A Föld népességföldrajzi jellemzői
 • A világgazdaság jellemző folyamatai: a globalizáció
 • A mezőgazdasági termelés típusai a trópusokon
 • A világgazdaság erőterei - centrum és periféria területek
 • A fejlődő világ
 • Az Európai Unió, Japán, Kína
 • Afrika, Latin-Amerika társadalmi-gazdasági, környezeti jellemzői
 • Ny-Ázsia (arab országok) társadalmi és gazdasági sajátosságai, világgazdasági szerepe
 • A világgazdaságban sajátos szerepet betöltő, egyedi szerepkörű országcsoportok, országok
 • Hazánk népesség- és településföldrajzi sajátosságai
 • Magyarország gazdasági ágazatainak jellemzői, a közlekedés sajátosságai
 • Globális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák

Történelem

Magyar nyelv és irodalom

Angol nyelv

Német középszintű érettségi szóbeli témakörök

 1. Ich und meine Familie
 2. Mensch und Gesellschaft
 3. Unsere Umwelt
 4. Die Schule
 5. Die Arbeitswelt
 6. Die Lebensweise
 7. Die Freizeit, Unterhaltung
 8. Reisen, Tourismus
 9. Wissenschaft und Technik
 10. Die Wirtschaft

Komplex természettudomány